V této sekci jsou popsány funkce modulů, které jsou obsaženy v Nightstalkers: Stíny Namalsku. Tyto moduly sou přístupné v editoru misí pod klávesou F7 nebo v hlavním výběrovém menu vpravo pod tlačítkem Moduly.

(tento text je také k dispozici v offline verzi zde)


AII Laboratoř

Typ: Modul pro oživení unikátního podzemního objektu AII na Namalsku.

Od: ArmA II, Krize: Namalsk - Pathfinder 2.0

Verze: 1.1

MP podpora: Ano

Protože podzemí objektu AII bylo docela prázdné, rozhodl jsem se ušetřit práci mission makerům a vytvořit modul, který vyplní podzemí.

Po použití tohoto modulu se do podzemí vloží asi 100 různorodých objektů - bedny, stoly, počítače apod..

S Updatem 2: Pathfinder tento modul také hlídá pozici hráče. Pokud hráč vstoupí do podzemí, modul automaticky vypne ambientní zvuky běžného prostředí a začne přehrávat ambietní zvuk podzemního objektu.

S těmito objekty jsou také vloženy světla na stropy v podzemí. Tyto světla jsou plně funkční.

Defaultně jsou světla vypnutá.

Můžete je ale kontrolovat pomocí proměnných:

status ns_aii_l_status (0 = světla off, 1 = světla on, DEF hodnota : 0)

intenzita ns_aii_l_intensity (hodnoty 0.01 - 0.05 max!, DEF hodnota : 0.05)

Malá ukázka, jak tento modul zkusit se vším všudy:

A jak to vypadá v misi v noci:

Blowout

Typ: Modul pro kontrolu výbojů z mimozemského zařízení na Namalsku.

Od: ArmA II, Krize: Namalsk - Pathfinder 2.2

Verze: 1.2

MP podpora: Ano

S tímto modulem můžete kontrolovat blowouty, které jsou generované mimozemským zařízením na Namalsku.

Z příběhu Krize: Namalsk plyne, že mimozemské zařízení ovládá frakce NAC, která toto zařízení modifikovala pro své účely a výzkumy.

Modul automaticky generuje náhody blowouty, které mezi sebou mají časový rozdíl minimálně 5 minut. Blowouty jsou doprovázeny nejrůznějšími zvukovými a grafickými efekty. Blowout má vliv na všechny jednotky na mapě. V módu je k dispozici zařízení, které může nosit každá osoba a pomocí něho se chránit před zářením z blowoutu.

(Tento obrázek byl zachycen pracovníkem NAC při jednom z prvních testů mimozemského zařízení)

NAC, strana, která kontroluje v příběhu Krize: Namalsk toto zařízení, vytvořila pro své účely ochranné zařízení, které dokáže ochránit před smrtícím záření z těchto výbojů.

Třída ochranného zařízení je APSI (přidá se do slotů k mapě apod.). Stačí třeba použít kód this addWeapon "APSI"; do inicializace jednotky a daná jednotka bude chráněna před zářením z výbojů.

Od Krize: Namalsk 2.2 je také možné se částečně bránit blowoutu nalezením vhodného krytu v budovách.

Modul, který náhodně generuje blowouty je možné dočasně / úplně pozastavit, k tomuto základnímu pokynu slouží proměnná (pouze pro modul verzi, neplatí u freecall verze):

ns_blowout : true = Blowout modul bude normálně fungovat (defaultní hodnota)

ns_blowout : false = Blowout modul vygeneruje čas dalšího blowoutu ovšem čeká na ns_blowout : 1 před samotným začátkem blowoutu

Pro zjištění průběhu blowoutu můžete použít tyto proměnné:

ns_blow_status : true = probíhá blowout, false = neprobíhá blowout

ns_blow_action : true = probíhají samotné akce blowoutu, false = neprobíhá blowout

ns_blow_delaymod : mod = násobič prodlevy mezi náhodnými blowouty

Z příběhu kampaně Krize: Namalsk také plyne, že NAC je schopné slabě ovlivňovat dopad EMP efektu tohoto zařízení. Vy máte tuto možnost také, stačí nastavit před příchodem blowoutu proměnnou:

ns_blow_emp : true = do zařízení půjde daleko víc šťávy a EM výbojem bude zasažen i Namalsk

ns_blow_emp : false = do zařízení půjde nominální hodnota a Namalsk nebude v oblasti EMP dopadu (defaultní hodnota)

Pozor! Jakmile zvolíte ns_blow_emp : false, Namalsk a vše na něm bude skutečně postiženo EM výbojem, to znamená, že všechny jednotky budou mít nenávratně poškozenou výbavu a většina techniky bude odpravena!

Je také možné zavolat blowout jako jednu sekvenci a nepoužívat náhodné generování, pro zavolání sekvence nemusíte mít blowout modul v misi, stačí přidat modul správce funkcí a zavolat.

Tato jednotná sekvence blowoutu se nazývá ns_fnc_blowseq. Blowout se po zavolání objeví během 5 sekund. Tato funkce přijímá 1 parametr a to, zda-li má být blowout silnější (1, čili EM výboj) nebo nominální (0, normální blowout).

Pro zavolání Blowout funkce použijte do skriptu tento kód:

  [false nebo true] spawn ns_fnc_blowseq;

Pro zavolání Blowout funkce přes spínač použijte tento kód:

  cokoliv = [false nebo true] spawn ns_fnc_blowseq;

(Samotný správce funkcí potřebuje krátký čas na inicializaci, tudíž nemůžete volat funkci blowoutu ihned po zapnutí mise, pro okamžité zapnutí musíte dyžtak přidat před volání blowoutu kód waitUntil{!isNil "bis_fnc_init"}; )

Jestliže chcete vědět, co Vám modul dělá v misi, můžete se kouknout do .rpt souboru, kde blowout modul / funkce zaznamenává všechny důležité kroky.

Zde je video, jak tento modul pracuje:


Effect: Defaultní našedlé zabarvení pro Namalsk

Effect: Defaultní zabarvení pro Namalsk

Effect: Ambient: Mrazivé zabarvení pro Namalsk

Effect: Sněhová nadílka

Effect: Viditelný dech postavy za mrazivého počasí

Typ: Moduly pro změnu atmosféry mise.

Od: ArmA II, Krize: Namalsk - Pathfinder 2.2

Verze: 1.2

MP podpora: Ano

Tyto moduly jsou vytvořeny pro lepší atmosféru na Namalsku v misích. Můžete si vybrat ze 3 typů - mrazivé zabarvení, defaultní a našedlé zabarvení. Pro použití stačí, když vložíte požadovaný modul do Vaší mise.

Každý modul má prioritu u pp efektu (jaký filtr = priorita):

mrazivý filtr = 1503

defaultní filtr = 1501

šedý filtr = 1502

Je možné tyto efekty také vypnout / upravovat, všechny efekty mají globální proměnnou, zde je seznam (jaký filtr = proměnná):

mrazivý filtr = ns_col_cold

defaultní filtr = ns_col_def

šedý filtr = ns_col_def_g

Malá ukázka, jak to vypadá v misi:

(mrazivý filtr, defaultní filtr, šedý filtr)

S updatem 2.2 máte také možnost využít zcela nových funkcí, které mohou obohatit Vaši misi! Tyto funkce opět potřebují vložený správce funkcí (F7 - Moduly - Správce funkcí).

Prvním je funkce dzn_fnc_snowfall, která generuje po danou dobu (první parametr) padající vločky sněhu dle zadané intenzity (druhý parametr - 0..1). Tato funkce potřebuje mít inicializovanou funkci, která zjišťuje, zda hráč je v budově či ne. Tuto funkci lze inicializovat tímto způsobem fnc_isInsideBuilding = compile preprocessFileLineNumbers "\nst\ns_modules\functions\external\fn_isInsideBuilding.sqf";.

Druhou je funkce dzn_fnc_breathfog, která generuje particle efekty dechu ve studeném prostředí pro danou postavu (defaultně bez parametru - hráč a nebo s jedním parametrem - jednotkou).

Pro použití stačí použít obvyklou formuli (stejně jako např. u blowoutu), [param1, param2,..] spawn název;

Mutanti

Typ: Modul pro spawnování mutantů.

Od: ArmA II, Namalsk Crisis v1.0

Verze: 1.0

MP podpora: Ano

S tímto modulem můžete kontrolovat respawnování mutantů ve Vaší misi. Modul pracuje s 3 typy zombíků a 3 typy bloodsuckerů. Zombící jsou klasičtší stupidní zombíci a bloodsuckeři jsou zákeřní, neviditelní (pokud neútočí a blíží se k cíli), rychlí mutanti - nechtějte je potkat v nevhodné situaci. Modul spawnuje mutanty dle jejich síly, takže rozhodně uvidíte častěji zombíky než silné bloodsuckery.

Tento modul vyžaduje vloženou jednotku v editoru, nazvanou ns_mut_leader, která bude patřit ke straně nepřítele (možný scénář BLUFOR vs OPFOR, nezávislí nepřátelé všech, ns_mut_leader pod stranou nezavislých).

Kontrolovat spawnování mutantů můžete pomocí proměnné ns_mut_stopspawn (0 = on, 1 = off).

Pro správnou funkci mutantů v multiplayeru je nutné mít vložený správce funkcí ve Vaší misi.

Jak sem již zmínil také v sekci třídy, je možné ochránit důležité postavy před mutanty pomocí itemu 'mut_heart'. Když tento item přidáte nějaké jednotce, jednotka se stane vůči mutantům immuní - mutanti ji nebudou považovat za hrozbu. Tento item se používá pro identifikaci mutanta.

Nightstalkers

Stíny Namalsku

Typ >

Modifikace

Hra >

Arma 2, Arma 2: Combined Operations

Datum vydání >

Vydáno


down

©Sumrak 2019