|15.9. 2010

Vzhledem k nehostinnému prostředí Namalsku Ruská vláda uvažuje o přesunu tamních obyvatel do příhodnějších lokalit. Domorodci se pochopitelně brání, jelikož na tomto místě žijí již mnoho let a v poslední době se hodně snaží zlepšit situaci. Je ale nutné uznat, že statistiky mluví své, počet obyvatel se zmenšuje a ostrov se postupně stává neprosperujícím. Uhelný důl v Sebjanu je skoro vytěžený a pěstování dobytka na tak malém prostoru, jako je Jalovisko, nemá do budoucna význam.

|22.8. 1994

Dnešní rok se daří pěstování zvířat na severní části Namalsku v Jalovisku. Tento úspěch byl dán hlavně příhodným počasím v posledních měsících.

|25.3. 1992

Po delších dohodách se rozhodlo o postavení větrných elektráren na severním poloostrově. Tímto krokem by se značně omezila závislost na staré tepelné elektrárně Akruna. Větrné elektrárny by měly být podle všeho vystavěny do června tohoto roku.

|4.2. 1992

Namalsk opět zažívá velmi tvrdou zimu. Po celý rok je díky subarktickému podnebí Namalsk velice nehostinným prostředím. I přes tyto úskalí Namalsk stále obývá skoro 1000 lidí, většina z nich žije na severní části okolo města Vorkuta. Jižní část s horami, hlavně v zimě, je velmi drsná a proto není příliš obydlená.

|17.5. 1991

Na Namalsku byly oficálně zahájeny práce na spojení mezi severní a jižní částí ostrova. Již dlouho byly problémy s bažinami v oblasti Sebjanu. Po prověření možných variant byla zvolena varianta oddělení bažin od moře. Na jižní části bažin bude nasypán velký val, který bude doplněn betonovou hrází. Po této akci se také konečně dokončí spojovací silnice s jihem. Na severní části bažin se nasype taktéž val a na něm bude také spojnice s jihem. Tato akce usnadní dopravu na Namalsku a konečně se bude moci upustit od staré cesty bažinami. Taktéž se bude moci lépe regenerovat bažinatá krajina pro další účely.

|12.10. 1989

Po dlouholetém snažení se konečně dokončil přístav na ostrově Tara, který velmi blízce sousedí s Namalskem. Tento nový přístav s novými průmyslovými budovami má zajistit zásobování Namalsku a vývoz surovin, například z uhelného dolu Sebjan nebo z pily Tara. Taktéž se prostřednictvím této výstavby stabilizovala dodávka elektřiny z tepelné elektrárny Akruna.

|12.4. 1987

Hlavní město Vorkuta prošlo změnami. Dlouholetá výstavba panelových domů doznala pokroku a obyvatelé se mohou již v klidu nastěhovat. Uprostřed města také vznikají obchody a na severním okraji vyrůstá městé kulturní centrum. Tato pokroková budova obsahuje kinosál, hotel a kavárnu. Vorkuta se těmito kroky stává čím dál tím víc známějším městem v okolí Namalsku.


Namalsk

Typ >

Ostrov

Hra >

OFP: Resistance, ArmA: Armed Assault, Arma 2, Arma 2: Combined Operations

Datum vydání >

[v0.1b OFP:R] 2008

[v0.30 A1] 2008

[v0.45 A1] 2009

[v1.00 A2] 2010

[v1.10 A2] 2010

[v1.11 A2] 2011

[v1.55 A2] 2012


down

©Sumrak 2021